3.02.2016

விலையில்லா ஆடுகள் சில்லரை செலவின விபரம் (மாதிரி)
செலவின விபரம்
தொகை ரூ.
(தோராயமானது/
பயனாளிக்கு)
மொத்த செலவு
ரூ.
1
கிராம சபாவில் விண்ணப்பப் படிவம், விதிமுறைகள் வினியோகம்
(1 பயனாளிக்கு 3 விண்ணப்பப் படிவம், 60 பயனாளி என்றால் 180 படிவம் , 2 பக்கம், ஜெராக்ஸ் 2.00 per page
12

2
Stationery notebook, pad, whitener, stapler, paper, pencil, eraser, rubbe, revenue stamp

300
3
Selected Beneficiary list typing in vanvavil font
5

4
றிமுக கிராம சபா தீர்மானம் xeroxing

100 (5 copies)
5 றுதி கிராம சபா தீர்மானம் xeroxing
150 (8 copies)
6
Beneficiary training attendance typing and Xeroxing per page
3

7
Online beneficiary entry
- Beneficiary details entry
- Purchase details entry
- Photo upload 
25

8
Vouchers Xerox 2 copies
12

9
3 Training Attendance and Vouchers printing and xerox
3

10
Health certificate typing and printing
3

11
Monthly inspection report typing and Xeroxing per page

30
12
போட்டோ editing for printing and for online upload
5

13
ஆல்பம் தயாரிக்க
5

14
Binding charges of vouchers ரூ.50-100/ புக்

300


73
880
·         செலவுகள் தோராயமானது, உள்ளூர் நிலவரப்படிக்கு மாற்றத்தக்கது.
ஒவ்வொரு வவுச்சரிலும் கீழ்க்கண்டவாறு சான்றிடலாம்.

சான்று
            ___________ மாவட்டம் ____________ ஒன்றியம் ___________ கிராமத்தில் விலையில்லா ஆடுகள் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் விலையில்லா ஆடுகள் வழங்க ______________ வகையில் ரூ ____ தொகை செலவிடப்பட்டது என சான்றளிக்கப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment